Адвокатска кантора

Магдалина Асенова Славова – Асоцииран адвокат

Родена в Перник, България, 1960 г.

Дипломирана: 1984 г.

Образование:

  • Завършила е Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 1984 г.

Предишен опит:

  • Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет - следдипломна квалификация (1988 - 1991 г.);
  • Софийски Университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет - асистент (1989-2000 г.);
  • Семинар относно концесиите, организиран от Министерски Съвет на Република България - лектор (1996 г.);
  • Участвала е в преговорите и е консултирала договорите по много приватизационни сделки, като приватизацията на “Родина 91” АД, Перник, “Агриани” АД, Радомир, “Пектин” АД, Перник и др.
  • Участвувала е в изготвянето на оздравителния план на “Стомана” АД.
  • Юридически консултант на “Стомана” АД (1999-2001г.)
  • Заместник-председател на Пернишка адвокатска колегия (1996 – 2000 г.).

Понастоящем:

  • Адвокат, Пернишка адвокатска колегия (1985 г.)

Чужди езици: английски, руски.

Практикувани области: вещно право; търговско право; несъстоятелност; процесуално представителство.

e-mail: m.slavova@kgm-law.com