Адвокатска кантора

Марина Валентинова Войнова – Адвокат

Образование:

  • Завършила е Университета за национално и световно стопанство, Юридически факултет, магистър по право – 2009 г.

Предишен опит:

  • Юрисконсулт в „Прайм Консултантс” ООД (2010-2011 г.)
  • Юридически съветник  в Адвокатско дружество
    „Калайджиев & Георгиев” (от 2011 г.)

Понастоящем:

  • Адвокат  в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (от 2012 г.);
  • Осъществява цялостно правно обслужване на търговски дружества, включително подготовка на договори и консултации относно правни сделки;
  • Осъществява цялостно правно обслужване на клиенти във връзка с изграждането и субсидирането по програми на Европейския съюз на фотоволтаични системи.
  • Предоставя правни консултации и осъществява процесуално представителството по граждански, търговски и административни спорове пред българските съдилища;
  • Осъществява обслужване на клиенти на адвокатското дружество във връзка с недвижими имоти.

Чужди езици: английски, немски.

Практикувани области: вещно право; облигационно право; търговско право;

e-mail: marina.voynova@kgm-law.com