Адвокатска кантора

Моника Пламенова Янева – Адвокат

Образование:

 • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 2013 г.

Предишен опит:

 • Участвала е в курс “Trial Techniques” относно съдебния процес в системата на общото право, ръководен от съдия Морийн Дъфи-Люис (съдия във Върховния съд на Калифорния, САЩ), организиран от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” и СУ „Св. Климент Охридски” (2009-2010 г.);
 • Стажант в Адвокатско съдружие „Спасов, Караджова и Ангелова” (2011 г.);
 • Стажант в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.” по лятна стажантска програма (2011 г.);
 • Стажант в Софийски районен съд по програма на Софийски районен съд съвместно с Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” (2011-2012 г.);
 • Стажант в Министерство на външните работи на Р България, дирекция „Консулски отношения”, отдел „Консулско-правни въпроси, ЕС и Шенген” (2012-2013 г.);
 • Стажант в Софийски градски съд по програма на Българската съдийска асоциация (2013 г.);
 • Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (2013-2015 г.).

Понастоящем:

 • Адвокат в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (от 2015г.);
 • Консултира и организира регистрациите и промени в обстоятелствата на клиенти на дружеството в търговския регистър;
 • Изготвя граждански и търговски договори, споразумения и др.;
 • Изготвя искови молби, отговори на искови молби, жалби по граждански, търговски и административнонаказателни дела.

Чужди езици: френски, английски, руски.

Практикувани области: търговско право; облигационно право; вещно право; семейно и наследствено право; съдебни и административни процедури

e-mail: monika.yaneva@kgm-law.com