Адвокатска кантора

Валерия Родопова Диева – Юрист

Родена в гр. София, България, 1986 г.

Дипломирана: 2010 г.

Образование:
Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 2010 г.

Предишен опит:

  • Юрисконсулт, „Шамбала консулт” ООД (2011-2013 г.);
  • Стажант във Федерален съд в Ню Орлианс по програма, спонсорирана от Българо-американската комисия за образователен обмен „Фулбрайт” (Комисия „Фулбрайт”) (м.02.2012г.-м.04.2012г.);
  • Стажант, Стажантска програма към Софийски районен съд по програма „Фулбрайт”(Fulbright) (2010-2011 г.);
  • Стажант, Нотариална кантора (2009 г.)

Понастоящем:

  • Юрист в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (от 2013г.);
  • Консултира и организира регистрациите и промени в обстоятелствата на клиенти на дружеството в търговския регистър;
  • Предоставя консултации и становища по правни казуси, оказва съдействие и участва в преговори във връзка с разрешаване на възникнали правни спорове;
  • Изготвя граждански и търговски договори, споразумения и др.;
  • Изготвя искови молби, отговори на искови молби, жалби по граждански, търговски и административнонаказателни дела.

Чужди езици: английски, френски, руски.

Практикувани области: търговско право; облигационно право; вещно право; семейно и наследствено право; съдебни и административни процедури

e-mail: valeria.dieva@kgm-law.com