Адвокатска кантора

Ясен Александров Найденов – Адвокат

Образование:

  • Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право – 2013 г.

Предишен опит:

  • Стажант, Стажантска програма към Софийски районен съд по програма „Фулбрайт”(Fulbright) (2011-2012 г.);
  • Стажант в Софийски районен съд (2013 г.);
  • Адвокатски сътрудник в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (2014-2015 г.)

Понастоящем:

  • Адвокат в Адвокатско дружество „Калайджиев & Георгиев” (от 2015 г.);
  • Консултира и организира регистрациите и промени в обстоятелствата на клиенти на дружеството в търговския регистър;
  • Изготвя граждански и търговски договори, споразумения и др.;
  • Изготвя искови молби, отговори на искови молби, жалби по граждански, търговски и административнонаказателни дела.

Чужди езици: английски, немски.

Практикувани области: търговско право; облигационно право; вещно право; семейно и наследствено право; съдебни и административни процедури

e-mail: yasen.naydenov@kgm-law.com