Адвокатска кантора

Живко Димитрушев – Юридически сътрудник

Чужди езици: английски

e-mail: zhivko.dimitrushev@kgm-law.com