Адвокатска кантора

Търговски сделки. Облигационно право. Търговска несъстоятелност

  • консултации по всички видове търговски сделки;
  • изготвяне на всички видове търговски договори и участие в преговори;
  • процесуално представителство по дела, свързани с договори, търговски сделки, деликти;
  • консултации, предявяване на вземания и процесуално представителство във всички етапи на производството по несъстоятелност, включително на събрания на кредиторите;
  • изготвяне на оздравителни планове и правно съдействие за привеждането им в изпълнение и за възстановяване нормалната дейност на дружества в несъстоятелност.