Адвокатска кантора

Авторско право и сродни права

  • изготвяне на издателски договори, договори за продукция и копродукция на филми и телевизионни програми, договори за отстъпване права на излъчване и разпространение на телевизионни филми, програми и предавания, на радиопредавания, договори за уреждане на отношенията с носители на авторски и сродни права, договори за отстъпване на изключително или неизключително право на използване на произведения на авторското право;
  • консултации и правна защита в областта на авторското право и сродните му права.