Адвокатска кантора

Права на индустриална собственост

  • консултации и правно съдействие за регистрация в Патентното ведомство на търговски марки и други обекти на индустриалната собственост;
  • правна защита при нарушаване правата върху такива обекти;
  • консултиране и изготвяне на лицензионни договори и договори за франчайзинг.