Адвокатска кантора

С какво сме различни

Ако трябва да се представим в две изречения, то те са:

  • високо ниво на квалификация и компетентност, което ни дава възможност да осигурим на клиентите си не само стандартни правни услуги, но и да предлагаме успешни решения по комплицирани проекти и проблеми, както и адекватна процесуална защита на интересите им.
  • при нас отношенията с клиента не приключват с изпълнение на отделен проект, а прерастват в трайно и дългогодишно сътрудничество.

Динамичната бизнес-среда, в която работят клиентите ни, и разнообразните им сфери на дейност, ежедневно ни поставят пред предизвикателства, които трябва успешно да преодолеем. Ние вярваме, че компетентната преценка и бързата и адекватна реакция във всяка ситуация могат да бъдат осигурени само при високо професионално ниво на консултантите. Затова изискванията към всеки член на нашия екип за задълбочено познаване на нормативната база, правната доктрина и за придобиване и развиване на процесуален опит са изисквания, с които не правим компромис.

Опитът ни в правното обслужване на корпоративни клиенти ни убеди, че това са само част от предпоставките за успешна работа. Също толкова важни са доброто познаване на бизнеса на клиента, конкурентната среда, в която работи, доверието му и доброто взаимодействие с него.

Затова дружеството ни е фокусирано предимно към цялостно правно обслужване на дейността на постоянни клиенти, което им дава сигурност, че имат в наше лице надежден партньор, който познава проблемите им и на когото винаги могат да разчитат.

С много от нашите клиенти сме заедно от самото начало - от търсенето и избора на най-подходяща форма за реализация на инвестиционните им планове в България и процеса на учредяването им. В хода на съвместната ни работа сме преодолявали заедно не една кризисна ситуация и проблем, консултирали сме вземането на всяко важно за дейността им решение. Това ни дава основание да твърдим, че ние познаваме клиентите си и те ни познават.