Адвокатска кантора

Светла Любенова Оковска – Асоцииран адвокат

Родена в гр. Стара Загора, България, 1962 г.

Дипломирана: 1995 г.

Образование:

  • Завършила е Бургаски свободен университет, Юридически факултет, магистър по право – 1995 г.;
  • Сертификат за професионална квалификация за медиатор.

Предишен опит:

  • Юрисконсулт на община Смолян (1997-1999 г.);
  • Началник на Правния отдел на Областна управа Смолян (1999-2000 г.);
  • Опит в реституционни производства и управление на общински и държавни имоти.

Понастоящем:

  • Адвокат, Смолянска адвокатска колегия (2000 г.);
  • Консултира и осъществява цялостно юридическо обслужване на инвестиционни проекти в недвижими имоти в Смолян и курорта Пампорово.

Чужди езици: английски, руски.

Практикувани области: гражданско право; вещно право – инвестиционни проекти в областта на недвижимите имоти.

e-mail: s.okovska@kgm-law.com